Mlčenlivost

Jakožto poskytovatel zdravotní péče jsem povinována zachovávat mlčenlivost (zákon 372/2011Sb., § 51). Veškeré informace sdělené mi klientem a/nebo jeho zákonným zástupcem proto podléhají mé povinné mlčenlivosti. Jiným osobám mohou být sděleny pouze s výslovným souhlasem klienta nebo jeho zákonného zástupce. Za porušení povinné mlčenlivosti se nepovažují pouze okolnosti přesně stanovené výše uvedeným zákonem.

Kontakt

Mgr. Zuzana Lebedová Kollárova 221
282 01 Český Brod
IČZ: 28 191 000
IČO: 02110377
Telefon: 777 970 421 www.logopedieceskybrod.cz zuzana.lebedova@email.cz