Stážisté

Naše nestátní zdravotnické zařízení se podílí na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání logopedů tím, že jim umožnuje absolovat odbornou stáž na našem pracovišti. Přítomnost stážistů je však možná pouze s výslovným souhlasem pacienta a/nebo jeho zákonného zástuce (zákon 372/2011). Proto, je-li na našem pracoviště plánována odborná vstáž, jsou o tom klienti, jichž se tato skutečnost týká, vždy v předstihu informováni a mají možnost přítomnost stážisty odmítnout. V tomto případě jim bude nabídnut jiný termín návštěvy a klient tak se studentem/logopedem podstupujícím stáž nepřijde vůbec do kontaktu. Klient je vždy předem seznámen s celým jménem stážisty a souhlas s jeho přítomností na příští terapii stvrdí svým podpisem (viz Souhlas se stáží v sekci Dokumenty ke stažení). Klient má i přes tento souhlas právo svůj názor kdykoliv změnit a přítomnost stážisty odmítnout.

Kontakt

Mgr. Zuzana Lebedová Kollárova 221
282 01 Český Brod
IČZ: 28 191 000
IČO: 02110377
Telefon: 777 970 421 www.logopedieceskybrod.cz zuzana.lebedova@email.cz