!!!OZNÁMENÍ PRO PACIENTY!!!

Vážení klienti,
do odvolání jsme pro Vaši i naši bezpečnost zavedli pro ambulantní provoz tato opatření:
1) Pro Vaše bezpečí je prostor ambulance včetně zařízení a pomůcek denně sterilizován generátorem ozonu. Toto opatření zajišťuje efektivní likvidaci virů a bakterií. Pravidelně po každém pacientovi desinfikujeme stůl a pomůcky.
2) V předsíňce se po odstrojení přezujete do vydesinfikovaných přezůvek, odejdete s dítětem na toaletu, kde sobě i jemu řádně umyjete ruce mýdlem a utřete jednorázovým ručníkem. Následně sobě i dítěti vydesinfikujete ruce desinfekčním prostředkem Anti-Covid.
3) Pokud nebudete mít již z domu vyplněné a vytištěné čestné prohlášení a dodatek k informovanému souhlasu (viz Dokumenty ke stažení), požádáme Vás o jeho vyplnění.
4) Od 1.9.2020 je dle nařízení MZČR opět povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení. V ambulanci bude před terapií dítěti nasazen ochranný štít a bude moci roušku odložit. Doprovod dítěte si ponechá roušku po celu dobu návštěvy ambulance. Vzhledem k charakteru naší práce nosíme my logopedky ochranný štít, rouška by zněmožňovala dítěti vidět nám na ústa.
5) Abyste se nepotkali s dalšími pacienty v čekárně, dodržujte čas, na který jste objednáni. Mezi jednotlivými pacienty máme takové časové rozestupy, aby nedocházelo k jejich setkávání.
Těšíme se na Vás!
Vaše Zuzana Lebedová a Eliška Haltofová

 

Fotogalerie: Úvod

Kontakt

Mgr. Zuzana Lebedová Kollárova 221
282 01 Český Brod
IČZ: 28 191 000
IČO: 02110377
Telefon: 777 970 421 www.logopedieceskybrod.cz zuzana.lebedova@email.cz